Công ty Luật EnterLaw xin được gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng
Trang chủ / GIẤY PHÉP CON / Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ

18/07/2023 - 172 Lượt xem

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thế nên khi tham gia hoạt động kinh doanh lĩnh vực này, doanh nghiệp cần xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền để đi vào hoạt động hợp pháp, hợp lý. Kinh doanh dịch vụ bảo vệ bao gồm: Dịch vụ bảo vệ con người, tài sản, mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Ngoại trừ Hoạt động bảo vệ các đối tượng, mục tiêu thuộc Danh mục Nhà nước quy định do Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ và hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP). Muốn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ thì phải đáp ứng đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng mong muốn kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ, Enterlaw cung cấp thông tin về thủ tục Cấp phép an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:

Giấy phép an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ năm 2023

Căn cứ pháp lý

Nghị định 96/2016/NĐ-CP;

Thông tư 218/2016/TT-BTC;

Thông tư 42/2017/TT-BCA;

Thông tư 15/2022/TT-BCA.

Điều kiện thực hiện cấp phép an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng đủ điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề (Theo điều 7 nghị định này) và Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ (tại điều 11 nghị định này), cụ thể như sau:

Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ

1. Là doanh nghiệp được đăng ký theo pháp luật Việt Nam.

2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Ngh định này).

3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

4. Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam:

a) Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;

b) Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;

c) Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

4. Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Trình tự thủ tục cấp phép an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Bước 1: Chuẩn bị các thành phần hồ sơ cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:

STT TÊN VĂN BẢN MẪU VĂN BẢN
1 Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP
2 Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây: a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp
3 Bản khai lý lịch (có dán ảnh và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp (phiếu số 2) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự tại cơ sở Mẫu số 02 hoặc Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này
4 Ngoài các tài liệu quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có thêm tài liệu áp dụng đối với một số cơ sở kinh doanh các ngành, nghề sau đây: a) Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài, phải có bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. b) Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, phải có: – Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; – Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính. c) Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ, phải có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.
5 Bản sao hợp lệ của bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
6 Văn bản uỷ quyền hoặc Giấy giới thiệu cá nhân đi nộp thay người chịu trách nhiệm về cơ sở kinh doanh

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh/thành phố vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an sau đó gửi hồ sơ bản giấy về trụ sở làm của Phòng Cảnh sát.

Đồng thời, tại bước này, doanh nghiệp phải nộp lệ phí xin cấp phép an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ là: 300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn Việt Nam đồng)

Biên lai thu tiền lệ phí giấy phép an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thông tin, thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ.

– Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ giải quyết và gửi Giấy biên nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho cơ sở kinh doanh hoặc người được cử đến liên hệ nộp hồ sơ.
– Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì không tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho cơ sở kinh doanh hoặc người được cử đến liên hệ nộp hồ sơ.
– Nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo thì không tiếp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ và gửi Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua thư điện tử (nếu có).

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính sau khi đã hoàn thành nộp phí thẩm định.

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Bước 5: Chuẩn bị cho việc hậu kiểm của cơ quan chức năng.

Khách hàng cần cung cấp thông tin

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

– Giấy tờ pháp lý người chịu trách nhiệm an ninh, trật tự của công ty;

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy của trụ sở công ty ( nếu có);

– Hợp đồng thuê văn phòng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm an ninh, trật tự của công ty (phiếu số 2);

– Bản khai lý lịch (có dán ảnh và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú).

Công việc của Enterlaw

Cấp phép an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ

– Tư vấn thủ tục cấp phép;

– Soạn thảo văn bản đề nghị cấp phép;

– Theo dõi và giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

– Hướng dẫn bổ sung giấy tờ theo quy định của pháp luật;

– Nộp hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy định của pháp luật;

– Trả kết quả giấy phép và tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho việc hậu kiểm của doanh nghiệp;

– Tư vấn hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ cấp phép an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại Enterlaw

– Giá dịch vụ 22.000.000 VNĐ (Hai mươi hai triệu Việt Nam đồng;

– Đội ngũ tư vấn có trình độ cao, kinh nghiệm dày dạn;

– Thời gian giải quyết nhanh chóng, đúng quy định pháp luật;

– Dịch vụ hỗ trợ sau đa dạng, lâu dài.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký cấp phép thuộc những ngành nghề nêu trên có thể liên hệ ngay cho enterlaw.vn . Với nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, chúng tôi xin tự giới nhiều những dịch vụ đăng ký cấp phép tiêu biểu như: Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, Giấy phép phòng cháy chữa cháy, Giấy phép lao động, Giấy phép lữ hành nội địaGiấy phép lữ hành quốc tế,… liên hệ ngay với Enterlaw.vn để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ với giá cả tốt, thời gian thực hiện nhanh chóng, chính xác.

Trân trọng.

Trang chủ | Thành lập doanh nghiệp | Giấy phép con | Tư vấn đầu tư | Dịch vụ của Enterlaw